DEN HAAG - Jongeren zijn positief over de rookvrije horeca. Bijna vier van de vijf jongeren vinden het een goede of zeer goede zaak. Dat blijkt uit een onderzoek dat STIVORO door TNS NIPO heeft laten doen.

Sinds de invoering van het rookverbod in 2008 is de steun van de jongeren toegenomen van 72 procent naar 78 procent.

Volgens Lies van Gennip, directeur van STIVORO, is het positief dat het draagvlak voor de rookvrije horeca toeneemt.

"Dit geeft aan dat niet-roken bij de jeugd sterker de norm wordt en dat bepaalt weer in belangrijke mate of jongeren wel of niet gaan roken."

Voor het onderzoek werd 4600 jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 19 jaar naar hun mening gevraagd.