DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2007 onnodig onrust gezaaid over de kwaliteit van de zorg op afdelingen intensive care (ic) van kleine ziekenhuizen.

Dat heeft de Nationale Ombudsman geconcludeerd in een rapport dat dinsdag is gepresenteerd.

De inspectie kondigde toen aan elf ic-afdelingen stil te leggen omdat de zorg voor patiënten er onder de maat zou zijn.

Een dag later bleken de afdelingen wel aan de eisen te voldoen. Volgens de ombudsman heeft de inspectie patiënten en hun familieleden de stuipen op het lijf gejaagd door te suggereren dat de zieken gevaar liepen in het ziekenhuis.

Onduidelijk

De inspectie heeft volgens ombudsman Alex Brenninkmeijer onduidelijk gecommuniceerd met de ziekenhuizen en onzorgvuldig bericht over de situatie op de ic-afdelingen.

Zo was het de kleine ziekenhuizen niet duidelijk wanneer ze welke informatie over de situatie op de ic-afdelingen moesten aanleveren, zegt Brenninkmeijer.

Het onderzoek werd ingesteld na klachten van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). De ziekenhuizen stellen dat de reputatie van de ziekenhuizen is geschaad.

Dreiging

Volgens het rapport was het op zich terecht dat de inspectie eisen aan de ic-afdelingen stelde. Zo moest er tijdens werkdagen, volgens de eisen van de IGZ, een medisch specialist aanwezig zijn. Ook buiten kantoortijd dienden de continuïteit van zorg duidelijk geregeld te zijn.

De inspectie zegt in een reactie dat de ziekenhuizen pas na maanden gehoor wilden geven aan de eisen die de IGZ had gesteld, nadat de inspectie had gedreigd met sluiting van de afdelingen.

Zorgwekkend

De inspectie noemt dat 'onbegrijpelijk en zorgwekkend'. Niet kunnen voldoen bleek plotseling 'niet willen' te zijn, schrijft de dienst in de reactie.

Als ziekenhuizen door het rapport reputatieschade hebben opgelopen, hebben ze die zelf veroorzaakt, aldus de inspectie.