UTRECHT - Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen geven ruime voldoendes voor hun verblijf en verzorging, gemiddeld een 7,8. Maar volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is de werkelijkheid lang niet altijd zo rooskleurig.

Het NCPF constateert dat bewoners de neiging hebben om loyaal te zijn aan de instelling waar ze verblijven. Velen oordelen daardoor milder dan buitenstaanders.

De cliënten waarderen de inzet en algemene houding van medewerkers, maar merken dat de werkdruk erg hoog is onder het personeel. Ze voelen zich daardoor bezwaard om hulp te vragen. Hierdoor missen ze ook aandacht van het personeel.

Ook merken ze veel van bezuinigingen in de zorg. De activiteiten zijn veelal gratis en er wordt weinig geld gestoken in aankleding van de woonomgeving. Ze maken zich dan ook veel zorgen over verdere bezuinigingen.

Ervaringsverhalen

80 instellingen werkten mee aan het onderzoek 'Uw Mening Onze Zorg' van de NPCF. Hieruit werden in vijf maanden tijd 10.000 ervaringsverhalen opgetekend. Nog eens 40.000 werden opgetekend door mantelzorgers en vrijwilligers.

De NPCF roept instellingen op om het gesprek met hun cliënten aan te gaan. Deze verhalen kunnen goede handvatten bieden om de zorg te verbeteren.

De resultaten van het onderzoek zijn hier te downloaden.