UTRECHT - Intensieve veehouderij brengt risico's met zich mee voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld Q-koorts en antibioticaresistente bacteriën. Om die te beperken zijn strengere regels nodig.

Dat heeft directeur Laurent de Vries van GGD Nederland vrijdag gezegd tijdens een congres over veeteelt en volksgezondheid.

,,Volksgezondheidsbelangen in relatie tot veeteelt zijn onvoldoende in de wet verankerd'', zei De Vries.

Strengere eisen

Hij vindt dan ook dat de wet op sommige punten moet worden aangescherpt. Zo pleit hij voor strengere vergunningseisen voor de bouw van megastallen.

Ook wil hij dat dierenartsen verplicht worden dierziektes die ook voor mensen bedreigend kunnen zijn, te melden bij de GGD'en.

Verder vindt GGD Nederland dat onderzoekers en beleidsmakers aan de humane en de veterinaire kant nauwer samen moeten werken.

Moeizaam

Nu verloopt de communicatie volgens De Vries moeizaam omdat er tegengestelde belangen in het spel zijn, die van de volksgezondheid en die van de landbouw.

Er moeten heldere afspraken komen over welke risico's aanvaardbaar zijn en welke niet, aldus De Vries.

,,We hebben de afgelopen tien jaar de nodige crises gehad'', zei de GGD-directeur. ,,Denk aan mond- en klauwzeer, varkenspest, vogelgriep, Q-koorts en antibioticaresistente bacteriën. Als we niets doen, is het wachten op de volgende crisis.''