DEN HAAG - De normen voor blootstelling aan asbest moeten worden aangescherpt. Dat staat in een advies dat de Gezondheidsraad donderdag heeft uitgebracht aan de ministers van Sociale Zaken en Milieu.

De risico's van blootstelling aan asbest zijn volgens de Gezondheidsraad groter dan werd aangenomen toen twintig jaar geleden de huidige normen werden vastgesteld.

Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens die sindsdien beschikbaar zijn gekomen. Asbest kan verscheidene soorten kanker veroorzaken.

Hoe ver de normen naar beneden moeten worden bijgesteld, hangt af van de situatie en van het soort asbestvezel.

Scheepsreparaties

Op werkplekken zou de maximaal toegestane blootstelling met een factor vijf tot twintig omlaag moeten; in het leefmilieu van mensen zelfs met een factor dertig tot veertig, aldus de Gezondheidsraad.

Het gebruik van asbest als isolatiemateriaal in onde rmeer de bouw is sinds 1993 verboden.

Mensen worden evenwel nog altijd blootgesteld aan de stof bij onder meer verbouwingen, scheepsreparaties en bodemsaneringen. Ook bij branden in oude gebouwen komt niet zelden asbest vrij.