DEN HAAG - Vijftig jaar na de eerste metingen van de rokersprevalentie, blijkt het verschil in percentage rokende vrouwen in Nederland slechts 3 procent te zijn: 29 procent in 1958 en 26 procent nu.

In vergelijking tot andere Europese landen heeft Nederland één van de hoogste percentages rokende vrouwen, zo blijkt uit de factsheet 'Vrouwen en roken' van Stivoro.

Als gevolg daarvan is ook de sterfte aan longkanker in Nederland vergeleken met andere landen schrikbarend hoog. Jaarlijks sterven ruim zesduizend vrouwen aan de gevolgen van roken in Nederland. Bijna de helft hiervan betreft sterfte aan longkanker.

Light-sigaret

De WHO stelt vast dat vrouwen en meisjes een aantrekkelijke markt zijn voor de tabaksindustrie, en wil daarvoor waarschuwen. Eén van de succesvolle marketingstrategieën richting vrouwen was de introductie van de 'light'-sigaret.

Uit cijfers van Continu Onderzoek Rookgewoonten, dat TNS NIPO voor Stivoro verzorgt, blijkt dat teer- en nicotinearme sigaretten onder vrouwen nog steeds populairder zijn dan onder mannen: 26 procent van de vrouwen tegenover 17 procent van de mannen rookt dit type sigaretten.