BILTHOVEN - Er zitten grote verschillen in kwaliteit en prijs tussen de behandelingen die artsen hun patiënten bieden. Dat blijkt uit een rapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag heeft gepresenteerd.

De verschillen bestaan tussen huisartsen onderling, maar ook tussen medisch specialisten, zegt een van de onderzoekers, hoogleraar Geert Westert.

''De ene huisarts schrijft bijvoorbeeld wel medicijnen volgens de richtlijnen voor, terwijl anderen dat veel minder doen.

We hebben geen een arts gevonden die volledig volgens de richtlijnen werkt. De verschillen liggen tussen de 49 en 77 procent.''

Andere sectoren

De verschillen gelden ook voor andere sectoren. Zo voeren specialisten in het ene ziekenhuis veel meer noodkeizersnedes uit dan in het andere. Bij de ene psychiatrische kliniek lopen veel meer klanten weg dan elders. Ook komen in het ene verpleeghuis veel meer medicijnfouten voor dan in het andere.

Verder zijn er grote verschillen in de prijs die artsen voor behandelingen vragen. Volgens het RIVM is het voor patiënten heel moeilijk om te achterhalen bij welke arts ze de beste behandeling krijgen.

Zorgverzekeraars letten, bij het afsluiten van contracten met artsen en instellingen, volgens de onderzoekers vooral op de prijs en niet genoeg op de kwaliteit van de zorg.