MAASTRICHT - De bacterie die Q-koorts veroorzaakt lijkt zich tot zeker twaalf kilometer in de omtrek door de lucht te kunnen verspreiden. Een inventarisatie van ziektemeldingen rondom een besmet melkgeitenbedrijf in het Limburgse Voerendaal door de GGD Zuid-Limburg heeft dat uitgewezen.

Gegevens over de abortusgolf op het bedrijf ruim een jaar geleden vormen uniek onderzoeksmateriaal, omdat er in de regio geen andere besmettingshaarden zijn gevonden.

Onderzoeker en GGD-arts infectieziektebestrijding Volker Hackert heeft dat donderdag uitgelegd. Nader onderzoek moet duidelijker maken hoe snel en hoe ver de bacterie zich verspreid en welke factoren daarbij een rol spelen.

Abortussen

Bovendien denkt de GGD een uitgelezen kans te hebben om een definitief wetenschappelijk verband te leggen tussen de abortussen op het geitenbedrijf en de humane ziektegevallen.

In maart 2009 manifesteerde de Q-koortsbacterie op het geitenbedrijf in Voerendaal zich door een abortusgolf. Vijftig mensen die op het bedrijf werkten of er waren geweest, werden ziek. In de omgeving raakten minstens tweehonderd personen besmet.

Op minder dan twee kilometer van het bedrijf in de kern van het Limburgse dorp in de windrichting van destijds telde de GGD ongeveer negentig Q-koortsmeldingen. Op grotere afstand van de boerderij nam het aantal besmettingen af.

Afstand

In de discussie over de veilige afstand tussen geitenbedrijven en woonhuizen wil Hackert zich niet mengen. ''Onze bevindingen zullen in de beslissingen van beleidsbepalers meewegen.''

Uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat dit jaar alweer 178 mensen Q-koorts hebben opgelopen. Een duidelijke verklaring daarvoor is op dit moment nog niet te geven. Maar op basis van de Limburgse cijfers heeft Hackert goede hoop dat de ruimingen van besmette bedrijven en het vaccineren van geiten helpt.

Het bedrijf in Voerendaal is geruimd evenals een geitenbedrijf in de buurt dat na tankmelkonderzoek positief bleek. Na uitschakeling van deze besmettingshaard en potentiële bron telde de GGD in Limburg in het hele werkgebied nog maar zes nieuwe ziektegevallen.