DEN HAAG - Nederlanders drinken gemiddeld één glas alcohol per dag. Dit is inclusief de geheelonthouders. De gemiddelde consumptie van alcoholdrinkende Nederlanders boven de twaalf jaar is 1,3 glazen per dag.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mannen drinken vaker en meer alcohol dan vrouwen. Van de mannen drinkt 86 procent wel eens alcohol, voor vrouwen is dat 74 procent. Mannen drinken dan gemiddeld 1,6 glazen per dag. Bij vrouwen is dat net geen vol glas (0,9) per dag.

Jonge mannen van 18-25 jaar drinken het meest; 94 procent drinkt wel eens alcohol, gemiddeld 1,8 glazen per dag. Onder deze groep zijn ook de meeste zware drinkers te vinden: 3 op de 10 drinken minstens één dag in de week 6 of meer glazen. Ook voor vrouwen geldt dat het vaakst wordt gedronken door de 18- tot 25-jarigen.

Jongeren

Van de jongeren van 12 tot 18 jaar drinken 4 op de 10 wel eens alcohol. Dat percentage geldt zowel voor de jongens als voor de meisjes. Het zijn voornamelijk de 16- tot 18-jarigen waarvan een groot deel wel eens alcohol drinkt, namelijk 82 procent.

Hoewel je 16 moet zijn om alcohol te kopen, geeft 37 procent van de 14- tot 16-jarigen en 8 procent van de 12- tot 14-jarigen aan wel eens te drinken.