DALLAS - Door meer betrokken te zijn en meer met hun kinderen te praten, kunnen ouders de kans verkleinen dat hun kinderen pesters worden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de University of Texas.

Er zijn verschillende factoren die de kans dat een kind gaat pesten verhogen. Zo blijken kinderen vaker te pesten wanneer ze last hebben van emotionele, gedrags- of ontwikkelingsproblemen of wanneer hun moeder kampt met haar psychische gezondheid.

Dit komt ook voor bij kinderen wiens ouders vaak boos zijn op hun kroost. Of bij ouders die het gevoel hebben dat hun kinderen zich met opzet misdragen.

Kinderen die minder risico liepen op pestgedrag waren de kinderen die altijd hun huiswerk maakten. Als ouders veel met hun kinderen praten en weten wie hun vriendjes zijn, is er ook minder kans op pestgedrag.

Hulp zoeken

De onderzoekers keken naar de gegevens van het National Survey of Children's Health uit 2007. Hier gaven 45.897 ouders met kinderen tussen de 10 en 17 jaar oud aan of hun kinderen wel eens pesten of gemeen doen tegen andere kinderen. Hieruit bleek 15 procent van de gevolgde kinderen wel eens te pesten.

Volgens de onderzoekers zouden opvoeders er goed aan doen om extern hulp te zoeken bij emotionele en gedragsproblemen van hun kind. Ouders die snel boos worden, zouden kunnen leren om hun kind op te voeden op een niet-agressieve manier.

Het onderzoek is verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift American Academy of Pediatrics.