AMSTERDAM - Partners van demente mensen hebben vier keer meer kans om depressief te worden dan mensen met een gezonde partner. Volgens onderzoekers van Nivel en het VU medisch centrum veroorzaakt de zorg voor een demente partner veel gezondheidsproblemen, voornamelijk van psychische aard.

De onderzoekers registreerden zes jaar lang de medische gegevens van 218 partners van patiënten met dementie. Voor iedere deelnemer aan het onderzoek zochten ze voor de controlegroep twee partners van mensen zonder dementie uit dezelfde praktijk.

Uit eerder onderzoek van Nivel en Alzheimer Nederland was al gebleken dat veel mantelzorgers van dementiepatiënten ernstig overbelast zijn. Het nieuwe onderzoek onderstreept volgens Nivel de noodzaak om de verzorgers van demente mensen extra in de gaten te houden.

Als de mantelzorgers wegvallen is de partner met de ziekte van Alzheimer aangewezen op professionele zorg.