Dinsdag 4 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Donoren lichaam willen nuttig zijn

NIJMEGEN - Mensen die hun lichaam na hun dood ter beschikking stellen aan de wetenschap, willen vooral 'nuttig' zijn. Dat zegt 92,7 procent van degenen die van plan zijn na hun dood donor te worden.
Door ANP

In Nederland hebben zich de laatste jaren zoveel mensen als lichaamsdonor geregistreerd, dat sommige anatomische instituten tijdelijk geen nieuwe donoren meer inschrijven.

Dat staat in een artikel dat onderzoeker Sophie Bolt van de Radboud Universiteit deze maand publiceert in het wetenschappelijke vakblad Annals of Anatomy. Bolt onderzoekt alternatieve vormen van lijkbezorging.

Voor 14,7 procent van de lichaamsdonoren geldt dat zij ook negatief staan tegenover de gebruikelijke begrafenis of crematie, aldus Bolt.

Dankbaarheid

De onderzoekster ondervroeg 759 donoren die bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geregistreerd staan. Van hen blijkt bijna de helft (49,1 procent) hun lichaam ook ter beschikking te willen stellen uit dankbaarheid jegens artsen, ziekenhuizen en de medische wetenschap.

Het beeld dat mensen die geen uitvaart willen eenzaam zijn of arm, klopt niet volgens Bolt. Deze lichaamsdonoren hebben vaak een uitgebreid sociaal netwerk en veel relaties met anderen. Zij komen vooral tot hun besluit door er met anderen over te praten.

Kosten

Wie eenmaal lichaamsdonor is, probeert anderen ook weer te overtuigen. Slechts 8 procent van de ondervraagden noemde het kostenaspect van een uitvaart als een reden voor donatie.

Bolt gaat de groep lichaamsdonoren nog verder onderzoeken. Een voorlopige conclusie die zij trekt is dat deze donoren graag anders zijn dan anderen. Ze noemt hen non-conformistisch en onafhankelijke denkers. Ze geven door de beschikking betekenis aan hun leven en de dood.

Aanbevolen artikelen