AMSTERDAM - Het succes van een pacemakertherapie blijkt te voorspellen. Dat concludeert Iris Rüssel. Zij promoveert woensdag aan VU medisch centrum.

Uit haar onderzoek blijkt dat bij patiënten met ernstig hartfalen, de mate waarin het hart samentrekt en wringt een voorspellende waarde heeft voor hoe de patiënt reageert op therapie met een pacemaker.

Met name patiënten waarbij het hart niet tot nauwelijks wringt, reageren goed op de behandeling met een pacemaker.

Hierdoor is het mogelijk om patiënten vooraf beter te screenen en het succes van een ingreep te bepalen. Eventueel onnodige ingrepen kunnen de patiënt dan in de toekomst bespaard worden.