MAASTRICHT - Patiënten voor wie een gezonde leefstijl met voldoende beweging belangrijk is, kunnen in de toekomst hun activiteit thuis niet meer overdrijven tegenover hun dokter.

Maastrichtse wetenschappers hebben een bewegingsmeter ter grootte van een luciferdoosje ontwikkeld, dat niet alleen beweging meet, maar ook vastlegt welk soort beweging wordt gemaakt en hoeveel inspanning dat kost.

De behandelend arts kan de gegevens binnen afzienbare tijd op afstand uitlezen en eventueel zijn behandeling aanpassen.

Revalidatie

Onder meer hartpatiënten ondergaan na behandeling een intensieve revalidatie. Maar vaak vallen zij thuis terug in een patroon van weinig bewegen en veel zitten. Ook voor bijvoorbeeld COPD- en astmapatiënten is voldoende beweging belangrijk.

''Je ziet dat actievelingen zichzelf onderschatten en dat de inactieven zichzelf overschatten. Dat maakt het voor de dokter moeilijk om het gedrag goed in te schatten'', aldus een van de wetenschappers.

Vermogen

Inspanning is voor patiënten iets heel anders dan voor gezonde mensen. Zo kan het eten van een bordje soep ontzettend zwaar zijn voor iemand met een chronische aandoening. Even de vloer aanvegen kost iedereen wat inspanning, maar een COPD-patiënt verbruikt daarmee bijna zijn hele vermogen voor een dag.

De bewegingsmeter onderscheidt al dergelijke verschillen. De dokter kan met die gegevens de therapie afstemmen op het alledaagse gedrag van de patiënt. Ook kan tijdig worden ingegrepen, als iemand te weinig beweegt.

Wisselwerking

Vanuit de Universiteit Maastricht begint binnenkort een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar de wisselwerking tussen medicijnen en het activiteitenpatroon, waarbij de CAM, zoals het luciferdoosje heet, wordt ingezet. De CAM kan gewoon aan de broekband of aan het been worden meegedragen.