ABERDEEN - Kinderen met gedragsproblemen hebben twee keer zoveel kans om op latere leeftijd chronische pijn te ontwikkelen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de University of Aberdeen waarin meer dan 19.000 kinderen 45 jaar lang zijn gevolgd.

Slechte ervaringen in de kinderjaren kunnen de hersenen beschadigen. Dit kan gedragsproblemen op korte termijn tot gevolg hebben, maar ook leiden tot chronische pijn op latere leeftijd.

Kinderen die moeilijk vrienden maken, stelen, ongehoorzaam zijn, liegen, pesten of spijbelen kunnen op latere leeftijd niet alleen te maken krijgen met chronische pijn. Ook psychiatrische problemen zoals depressie, angst of verslaving lijken samen te hangen met ernstige gedragsproblemen.

Wanneer verder onderzoek de uitkomsten van deze studie bevestigt, lijkt het behandelen van kinderen met gedragsproblemen veelbelovend voor het voorkomen van chronische pijn en psychiatrische problemen bij volwassenen.