GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) begint deze maand een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts bij zwangere vrouwen.

Het ziekenhuis heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat vierduizend vrouwen eraan meedoen. De resultaten worden eind volgend jaar verwacht.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben zwangere vrouwen een iets grotere kans om de Q-koorts te krijgen.

De deskundigen denken dat zwangere vrouwen met Q-koortsklachten 'mogelijk' een grotere kans op een miskraam of vroeggeboorte hebben.

Voorkomen

Het Groningse UMCG wil achterhalen of problemen tijdens de zwangerschap kunnen worden voorkomen als bij alle zwangere vrouwen getest wordt of ze besmet zijn met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt.

Als de besmetting is vastgesteld, wordt de aanstaande moeder meteen met bijvoorbeeld antibiotica behandeld.

Veel vrouwen die in verwachting zijn, weten nu niet eens dat ze geïnfecteerd zijn met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Lang niet alle zwangere vrouwen worden ziek van de Q-koortsbacterie.

Onduidelijke oorzaak

Q-koorts dook enkele jaren geleden door een onduidelijke oorzaak plotseling op in Nederland. De ziekte wordt overgedragen via een bacterie die geiten (en in mindere mate schapen) bij zich dragen.

Besmette moederdieren krijgen abortussen. Bij die abortussen komen via de moederkoek en het vruchtwater grote hoeveelheden bacteriën mee.

Dus juist in de lammerperiode, vanaf februari tot en met mei, wordt de ziekte verspreid. Mensen die tot op enkele kilometers van besmette boerenbedrijven komen, kunnen via de lucht de bacterie oplopen.

Klachten

Ze kunnen griepachtige klachten krijgen, maar ook ernstige, langdurige longontsteking. Enkele duizenden mensen in Nederland, vooral in Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Gelderland, hebben de Q-koorts tot nu toe opgelopen.

Volgens officiële cijfers zijn tien van hen zijn aan de ziekte overleden. Waarschijnlijk zijn het er meer.

Omdat zwangere vrouwen extra gevoelig zijn voor de koorts raadt de overheid hen aan uit de buurt te blijven van geiten- en schapenboerderijen.