Zaterdag 28 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Vrouwen kiezen in eerder stadium voor abortus

UTRECHT - Van de vrouwen die kiezen voor een abortus ondergaat 73 procent de ingreep binnen de eerste zes weken van de zwangerschap. Dit blijkt uit de Landelijke Abortus Registratie 2008 van de Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit.

In vergelijking met 2007 is dit een stijging van 18 procent. Door betere testen en echo’s is eerder vast te stellen of en hoelang een vrouw zwanger is.

In 2008 lieten 33.000 vrouwen een abortus uitvoeren. Dat is bijna 9 op de 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 44 jaar). Dit cijfer is al sinds 2002 stabiel.

Het abortuscijfer onder tieners (15 tot 19 jaar) daalde in 2008. In 2007 onderging 7,4 op de 1000 meisjes een abortus. In 2008 is dit verder gedaald tot 7,1 per 1000 tienermeisjes.

Van de vrouwen die kiezen voor een abortus heeft een derde al eerder één of meerdere abortussen gehad. Bij vrouwen met een Afrikaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond is dit meer dan de helft.

De Rutgers Nisso Groep pleit voor tijdige en adequate seksuele vorming, ondanks het stabiele aantal abortussen. Nog steeds raken veel (jonge) vrouwen onbedoeld of ongepland zwanger, omdat ze anticonceptie niet of niet goed gebruiken.

Aanbevolen artikelen