GENT – Depressie komt vaak voor onder mensen die zelfmoord plegen, maar toch is lang niet iedereen met een depressie suïcidaal. Het verschil zit hem in de hersenen, ontdekten hersenonderzoekers van het Departement voor Zelfmoordonderzoek aan de UGent.

Mensen met zelfmoordneigingen blijken veel emotioneler te reageren. Zo lieten de onderzoekers een reeks foto's van gezichtsuitdrukkingen zien aan 39 mensen met een depressie.

De personen die al ooit een zelfmoordpoging hadden gedaan, bleken veel angstiger te reageren op foto's van boze gezichten. Doordat ze negatieve gebeurtenissen overschatten, hebben ze volgens de onderzoekers moeite om positief naar de toekomst te kijken.

Er werd geen verband gevonden tussen de ernst van de depressie en de ernst van de zelfmoordgedachten. De onderzoekers hopen dat met deze bevindingen mensen met suïcidale gedachten eerder opgespoord worden en zelfdoding voorkomen kan worden.