AMSTERDAM - De meest voorkomende fobie in Nederland is bang zijn voor de tandarts. Volgens onderzoekster Floor Oosterink is het niet de angst voor pijn, maar spelen vooral hulpeloosheid en schaamte een belangrijke rol.

Uit het onderzoek van Oosterink blijkt ook dat van alle andere fobieën, de tandheelkundige fobie de meest sterke emotionele invloed heeft op het dagelijks leven van mensen.

Volgens Oosterink is het dus niet zozeer de extreme pijn waar mensen bang voor zijn, maar spelen emotionele reacties, zoals hulpeloosheid en schaamte een belangrijke rol.

Uit eerder onderzoek bleek al dat de oorzaak van angst voor de tandarts vaak komt door een of meer nare tandartservaringen in het verleden. Tot voor kort was er echter geen methode beschikbaar om deze ervaringen te inventariseren.

Vragenlijst

Oosterink heeft daarom een vragenlijst ontwikkeld en onderzocht welke ervaringen het sterkst samenhangen met bestaande angst voor de tandarts.

Volgens Oosterink kunnen tandartsen een belangrijke rol spelen in de preventie van de ontwikkeling van angst voor de tandarts.

Zo zouden ze hun patiënten meer controle over de behandeling kunnen geven met de bedoeling een gevoel van hulpeloosheid te voorkomen om daarmee de kans op het ontwikkelen van angstgevoelens op langere termijn te verkleinen.