UTRECHT - Vrouwen kunnen binnenkort tijdens de hele bevalling begeleiding eisen van een kraamverzorgster of verloskundige. Nu zijn zorgverleners gemiddeld een uur bij een bevalling aanwezig. Dat moet vijf uur worden.

Dat hebben de werkgevers in de kraamzorg (Actiz) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) bekendgemaakt.

De organisaties hebben dit besloten naar aanleiding van een rapport van een stuurgroep die in december 2009 adviezen gaf om de hoge babysterfte in Nederland terug te dringen.

Ook op andere vlakken willen KNOV en Actiz afspraken maken om de geboortezorg te verbeteren. Zo moeten er afspraken komen op het gebied van protocollen rond de kraamperiode, onderzoek naar en ontwikkeling van geboortecentra.

Ook wordt er gekeken naar de prenatale voorlichting, samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en de Centra voor Jeugd en Gezin en het Stuurgroepadvies om een huisbezoek te brengen aan zwangere vrouwen voor de 34e week van de zwangerschap.

Huisbezoek
Tijdens dit huisbezoek zal dan worden beoordeeld of de bevalling thuis kan plaatsvinden en of er sprake is van een psychosociale problematiek. Ook wordt er dan gekeken of er aanvullende prenatale voorlichting nodig is. Dit thuisbezoek is de verantwoordelijkheid van de verloskundige. Zij kan dit bezoek zelf afleggen of zorgen dat het wordt uitgevoerd.