AMSTERDAM - Vwo-leerlingen die ooit in een ziekenhuis zijn opgenomen, lopen meer kans geen diploma te halen dan andere vwo'ers.

Bij andere schoolsoorten heeft het opgenomen worden in een ziekenhuis geen invloed op het behalen van het diploma, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een vwo'er die nog niet in het ziekenhuis is opgenomen, loopt één procent kans zijn diploma niet te halen. Bij vwo'ers die wel zijn opgenomen, is dat anderhalf procent.

Negen dagen

Hoe langer en hoe vaker iemand wordt opgenomen, hoe meer kans dat hij zonder diploma afhaakt. Zo lopen leerlingen die langer dan negen dagen zijn opgenomen 2,5 keer zo veel kans de school zonder diploma te verlaten.

Bij leerlingen die meer dan drie keer zijn opgenomen is de kans vier keer zo groot.

Ook het inkomen van de ouders heeft invloed op het afmaken van de vwo-opleiding. Kinderen van ouders met een laag inkomen haken meer dan twee keer zo vaak af als kinderen van ouders met een hoog inkomen.