Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Matige drinker is gelukkiger

ROTTERDAM - Mensen die af en toe alcohol drinken zijn gelukkiger dan geheelonthouders. Dat blijkt uit de eerste resulaten van het langlopende onderzoek de Gelukswijzer van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar geluk.

Gemiddeld genomen scoorden deelnemers aan de gelukswijzer een 7.5 op de vraag of ze gelukkig waren het afgelopen jaar. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde.

Opvallend hierbij is dat deelnemers die een beetje drinken gelukkiger zijn dan deelnemers die helemaal niets drinken.

Onthouders

Deelnemers die één tot twee dagen in de week twee of meer glazen alcohol drinken scoren gemiddeld een 8, terwijl geheelonthouders blijven steken op een 7.5. Deelnemers die minstens drie dagen per week twee of meer glazen drinken zijn ongelukkiger en komen uit op een 6.6.

Opvallend is dat matige drinkers zich vooral prettiger voelen in situaties waarin ze ontspanning zoeken bij vrienden of familieleden in vergelijking tot geheelonthouders.

Op termijn zal nog moeten blijken of matige drinkers langer gelukkig blijven dan geheelonthouders.

Aanbevolen artikelen