Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Moedersterfte toegenomen in Nederland

AMSTERDAM - Het aantal sterfgevallen onder zwangere vrouwen is tussen 1993 en 2005 opvallend toegenomen. In die periode stierven gemiddeld 12,1 moeders per 100.000 levend geboren kinderen.
Door ANP

Tussen 1983 en 1992 was het sterftecijfer 9,7. Dat blijkt uit onderzoek van gynaecoloog Joke Schutte die op 29 januari promoveert bij het VU Medisch Centrum Amsterdam.

Volgens Schutte komt het gemiddelde sterftecijfer tussen '93 en 2005 neer op 24 vrouwen die jaarlijks overlijden tijdens of kort na de zwangerschap. Oorzaak is volgens de gynaecoloog dat meer vrouwen na de geboorte van hun kind overlijden aan een ziekte die ze al hadden voordat ze zwanger werden.

Ziekte

Het gaat dan vooral om hart- en vaatziekten. ''Tegenwoordig worden meer vrouwen met een ernstige ziekte zwanger, terwijl zij in het verleden vaker een negatief zwangerschapsadvies zouden hebben gekregen'', aldus Schutte.

Een andere voorname oorzaak is zwangerschapsvergiftiging. Het aantal vrouwen dat daar overlijdt, is overigens na 2003 sterk gedaald. De aandoening wordt tegenwoordig eerder ontdekt en beter behandeld.

Kennis

Oudere vrouwen, allochtone vrouwen en vrouwen die meer kinderen hebben gebaard, behoren tot de risicogroepen. Daarbij springen vrouwen uit Noord-Afrika, de Antillen, Suriname en Azië er uit.

Ze hebben te weinig kennis van het Nederlandse zorgstelsel en beheersen de Nederlandse taal gebrekkig, signaleert Schutte. Volgens haar komt moedersterfte in Nederland op zich weinig voor, maar tonen de cijfers aan ''dat er ruimte is voor verbetering''.

Aanbevolen artikelen