WASHINGTON - De Verenigde Staten weren met ingang van dit jaar niet langer hiv-patiënten.

Eind afgelopen jaar bepaalde het Centrum voor Ziektebeheersing en -bestrijding dat hiv-besmetting weliswaar een ernstige aandoening is, maar niet langer een eenvoudig overdraagbare en de volksgezondheid bedreigende ziekte.

Daarmee werd een verbod voor hiv-patiënten om de VS binnen te komen dat 22 jaar eerder onder president Ronald Reagan werd ingevoerd, ingetrokken.

De VS waren een van de naar schatting slechts twaalf landen die mensen die met hiv zijn besmet simpelweg de toegang weigerden.