BILTHOVEN - De griepepidemie in Nederland lijkt voorbij. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag bij de presentatie van de jongste cijfers over de Mexicaanse griep.

Vorige week meldde onderzoeksinstituut Nivel al dat de griepgolf voorbij is. Het aantal mensen met griep neemt al langere tijd af. Afgelopen week kwam dit aantal onder de grens te liggen waarbij nog sprake kan zijn van een epidemie, aldus het Nivel.

De afgelopen dagen werden twee nieuwe sterfgevallen gemeld: een 57-jarige man en een 62-jarige vrouw, die allebei al ziek waren voor ze griep kregen.

Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen in Nederland is ten opzichte van vorige week verder gedaald: 31 patiënten tegenover vijftig vorige week.

Patiënten

In totaal zijn tot en met 23 december 2156 mensen in een ziekenhuis opgenomen geweest en 53 patiënten overleden. Bij 57 procent van de opgenomen patiënten en bij 90 procent van de overleden patiënten was al sprake van ziekte voor de griepbesmetting.

Lees alles over de Mexicaanse griep op onze bijlage