BILTHOVEN - Het RIVM heeft een marketingbureau in de arm genomen om meer animo te kweken voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. In maart dit jaar kwam maar net de helft van de opgeroepen 13- tot 16-jarige meiden opdagen.

Roel Coutinho, directeur infectieziektebestrijding bij het RIVM, wijt de slechte opkomst vooral aan de ouderwetse voorlichting. Die sloeg volgens hem niet aan bij de jonge doelgroep en werd bovendien overstemd door een stortvloed van emotionele antiprikverhalen op internet.

Het bureau ComBat, gespecialiseerd in jongerenreclame, helpt nu bij de nieuwe campagne. Een voorproefje is te zien op de site www.prikenbescherm.nl. Daar staan persoonlijke filmpjes van moeders, meisjes en deskundigen, die elk hun eigen kijk op de vaccinatie geven.

HPV-virus

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). De inenting beschermt tegen twee veelvoorkomende typen van het HPV-virus (HPV16 en 18). Samen veroorzaken deze typen 70 procent van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

De HPV-vaccinatie wordt in april 2010 hervat. Alle 12-jarige meisjes kunnen dan de prik halen, net als 13-tot 16-jarigen die hem het afgelopen jaar hebben geweigerd.