DEN HAAG - Mensen met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld vijf jaar korter dan mensen die meer geld te besteden hebben.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2007, die woensdag zijn bekendgemaakt. Het verschil is bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk.

Als gekeken wordt naar de gezonde jaren die mensen gemiddeld hebben, is het verschil tussen arm en rijk veertien jaar.

De oorzaak van het verband is niet eenduidig. Iemand kan door ziekte in armoede geraken. Aan de andere kant kan iemand die arm is, een mindere gezondheid krijgen, doordat hij bijvoorbeeld noodgedwongen voeding van mindere kwaliteit heeft.

De armoedegrens lag in 2007 voor een alleenstaande tot 65 jaar op 900 euro netto per maand.