UTRECHT - Afvallen onder begeleiding van een diëtist blijkt voor veel mensen goed te werken. In 2008 lukte het een derde van de mensen die een diëtist bezochten hun streefgewicht te halen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Van de mensen die de diëtist bezoeken, heeft 71 procent overgewicht en 27 procent diabetes. Net als vorig jaar bereikt de diëtist bij bijna de helft van de cliënten de gestelde behandeldoelen voor driekwart of helemaal.

De groep mensen met ernstig overgewicht die de behandeling afmaakt, blijkt door de behandeling met bijna een vijfde afgenomen. En de meerderheid van deze groep beoordeelt na behandeling zijn of haar overgewicht, diabetes of te hoog cholesterol als aanmerkelijk minder ernstig.

Ook blijken de maximaal te vergoeden vier uren dieetadvies per kalenderjaar, voor nog steeds één op de vier cliënten te weinig.