DEN HAAG - De ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en Gerda Verburg (LNV) bestuderen het advies van deskundigen die zich bogen over verschillende opties om de Q-koortsepidemie te lijf te gaan.

In afwachting van maatregelen die de bewindslieden op basis van dit advies zouden kunnen nemen, is maandag een bijeenkomst over de Q-koorts met bestuurders en vertegenwoordigers van onder andere de GGD in Noord-Brabant afgeblazen.

Ook de kaart met besmette gebieden die maandag op internet zou worden geplaatst, zal pas later online worden gezet, meldt het ministerie van LNV.

Roel Coutinho

De ministers hadden de deskundigen onder leiding van Roel Coutinho (RIVM) gevraagd te kijken naar de effecten van verschillende manieren om de Q-koorts zo te bestrijden dat in 2010 minder mensen ziek worden.

In 2009 trof de Q-koorts 2200 mensen, elf personen zouden aan de ziekte zijn overleden.

Maatregelen

De experts bekeken onder meer wat het effect is als bijvoorbeeld alle dieren op de besmette bedrijven worden gedood, als alleen besmette dieren worden geruimd, als alle melkgeiten en -schapen in een straal van 5 kilometer van gebieden waar mensen wonen of recreëren worden gedood of als besmette bedrijven volledig winddicht worden gemaakt.

Ook is rekening gehouden met al eerder genomen maatregelen als het vaccineren van schapen en geiten.