RIJSWIJK - In Nederland zijn onnodig veel mensen zwaar ziek geworden door de Q-koorts. Dat stellen verschillende GGD-artsen en microbiologen zondagavond in een Zembla-programma over de bestrijding van de Q-koorts

Zij menen dat de belangen van de geitenboeren zwaarder wogen dan de volksgezondheid.

Het overheidsbeleid zou negatieve invloed hebben gehad op de uitbraakbestrijding, zo maakt Zembla op uit een intern rapport van de GGD, vertrouwelijke brieven en ambtelijke gespreksverslagen.

De GGD-regio's zeiden grote moeite te hebben gehad om het probleem van de Q-koorts in kaart te brengen. De bacterie wordt verspreid via geiten- en schapenhouderijen.

Elf doden

De epidemie begon in 2007 met 168 mensen die de Q-koorts kregen. Een jaar later meldden zich al duizend mensen met Q-koorts en het jaar daarop 2200. Inmiddels zouden elf mensen aan de ziekte zijn overleden.

Toch zag minister Ab Klink van Volksgezondheid in mei 2008 vooralsnog geen aanleiding om te spreken van ''grote risico's voor de volksgezondheid''.

''Dan is hij niet goed geïnformeerd geweest. Het was toen heel duidelijk dat de epidemie veel forser was dan in 2007. Als de bestrijding snel, fors ter hand was genomen, dan waren er zeker veel minder mensen ziek geworden'', vindt hoofd infectiebestrijding GGD Hart voor Brabant Jos van de Sande.

Ontoelaatbaar

Hoogleraar medische microbiologie en adviseur van de Gezondheidsraad John Degener bestudeerde op verzoek van Zembla het interne rapport van de GGD over de Q-koortsepidemie.

Hij zegt het ontoelaatbaar te vinden dat de besmettingsbronnen niet onmiddellijk door het ministerie van Landbouw zijn bekendgemaakt en uitgeschakeld. ''Voor een medicus is dit natuurlijk niet acceptabel, dat je bevolking op deze manier blootstelt aan ziekteverwekkers.''

Klem

Ook arts-microbioloog Kees Verduin vindt dat Klink de belangen van de burgers niet genoeg heeft gediend. Hij heeft volgens hem ''te weinig en te laat'' wat aan de uitbraak van de Q-koorts gedaan. 

"''Ik denk dat minister Klink klem zit omdat hij ook met Landbouw te maken heeft. Het lijkt erop dat er niet met de vuist op tafel geslagen is. Bij de bestrijding van de Mexicaanse griep is wel gezegd: we moeten maatregelen nemen.''