AMSTERDAM - Mensen met hiv krijgen vroegtijdig ouderdomsziekten, zoals hartinfarcten en botontkalking.

Tot die aanwijzingen komen de auteurs van het boek Oud worden met hiv dat dinsdag 1 december op Wereld Aids Dag aan staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid wordt overhandigd.

''De kans dat ze naast hun hiv een of meer andere chronische ziekten ontwikkelen is groter'', stellen de vier schrijvers in de uitgave van het Aids Fonds.

Onderzoek

Ze noemen het aanwijzingen omdat er geen wetenschappelijk onderzoek is verricht naar wat zij in de praktijk zien. Ze pleiten daarom voor gedegen onderzoek naar hun signaal.

Tegelijkertijd zeggen de schrijvers Cees Smit, Kees Brinkman, Kees Rümke en Annemarie de Knecht-van Eekelen dat veel problemen kunnen worden voorkomen door op tijd met hiv-remmers te beginnen.

Kans op ziektes, die met veroudering samenhangen, kunnen ook worden verhinderd door ze vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Medicijnen

Door de ontwikkeling van medicijnen is de levensverwachting van mensen met hiv aanzienlijk toegenomen. ''De overlevingskansen van patiënten die met succes combinatietherapie gebruiken, zijn vergelijkbaar zijn met die van de algemene bevolking, zeker als die combinatietherapie niet te laat wordt ingezet'', aldus het Aidsfonds.

Nederland telt ruim 3300 patiënten van 50 jaar of ouder. Het fonds verwacht dat over tien jaar ongeveer 30 procent van de hiv-geïnfecteerden ouder is dan zestig jaar.

Ouder

''Het lijkt erop dat hiv-geïnfecteerde patiënten sneller ouder worden en dat sterftekansen overeenkomen met die van niet-geïnfecteerde mensen die ongeveer tien jaar ouder zijn'', constateren de schrijvers.

Het gaat niet alleen om hartinfarcten en botontkalking, maar ook om hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verminderde nierfunctie, diabetes, huidkanker, anuskanker, de ziekte van Hodgkin en chronische hepatitis.

Libido

Artsen zouden regelmatig verhalen horen van patiënten over het verdwijnen van libido, over moeheid en over energietekort.

De schrijvers noemen het zorgwekkend dat veel mensen te lang wachten met een hiv-test. Daardoor is behandeling met combinatietherapie minder succesvol.

''Het is moeilijk om de afweer van deze mensen weer snel op peil te krijgen. Met een lage afweer is de kans op hart- en vaatziekten, ernstige nier- en leverschade en bepaalde kankers groter.''