UTRECHT - Huisartsen blijven zich verzetten tegen het Elektronische Patiëntendossier dat minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil invoeren.

De huisartsen vinden dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens vanuit de regio moet gaan en niet landelijk. Dit stellen de beroeporganisaties in de huisartsenzorg, LHV, NHG, VHN.

Volgens de organisaties is dat de meest logische aanpak, omdat de zorg over het algemeen ook regionaal is georganiseerd.

Huisartsen onderschrijven al jaren het belang van het onderling elektronisch uitwisselen van gegevens.

Huisarstenverenigingen

"Wij bieden integrale zorg dicht bij huis. Die zorg is gebaat bij een integraal en compleet dossier," zegt Paul Habets, vicevoorzitter van de LHV, namens de gezamenlijke huisartsenverenigingen. "Maar de elektronische uitwisseling van gegevens moet het zorgproces ondersteunen en mag geen doel op zich zijn."

De huisartsen pleiten voor een geleidelijke en gecontroleerde invoering vanuit de regio. "Voor ons staat het vertrouwen van de patiënt voorop," stelt Habets.

"Dat betekent dat de uitwisseling van gegevens veilig en betrouwbaar moet zijn. Dat stelt zowel eisen aan de systemen als aan de gebruikers. Wij willen daarbij niet over een nacht ijs gaan."