DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) verwacht niet dat mensen op korte termijn op grote schaal zullen worden ingeënt tegen de Q-koorts.

Hij wees de Tweede Kamer woensdag op de bijwerkingen die het nog niet geregistreerde vaccin kan hebben.

Na aandringen van CDA'er Henk Jan Ormel zegde hij wel toe dat hij gaat uitzoeken of het middel in Nederland voor registratie kan worden aangeboden.

Waar Klink vooral oog had voor "behoorlijke bijwerkingen bij mensen die de Q-koorts al hebben gehad" voerde Ormel aan dat wel 55.000 Australiërs zijn gevaccineerd ("toch ook geen bananenland") met veel positieve gevolgen en vooral jeuk als belangrijkste bijwerking.

Bedrijven

Kamer en ministers willen dat bedrijven met Q-koorts niet meer uitbreiden. Landbouworganisatie LTO stelde afgelopen week zelf al voor om bedrijven in gebieden waar de meeste mensen Q-koorts hebben, een jaar op slot te zetten.

Landbouwminister Gerda Verburg vindt "vrijblijvendheid en vrijwilligheid" niet aan de orde bij de bestrijding van Q-koorts.

Alle maatregelen die we nemen zijn gericht op de volksgezondheid. Een abortus bij een geit is jammer voor de geitenhouder, maar het effect ervan komt nu dus bij mensen, aldus Verburg.

Risico

Klink gaf aan dat mensen moeten weten als ze extra risico lopen in een bepaald gebied. Dat is volgens hem niet alleen het geval bij een besmet bedrijf, maar in het gehele gebied waar de bacterie kan zitten.

De bewindslieden wezen het CDA-voorstel af om grote waarschuwingsborden langs wegen te plaatsen zoals eerder gebeurde bij uitbraken van varkenspest en mkz.

Volgens Ormel kan dit ervoor zorgen dat mensen zich zo bewust zijn dat ze een risico nemen als ze besluiten een gebied in gaan. Q-koorts lijkt op griep en kan leiden tot longontsteking.

Bacterie

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, komt in grote hoeveelheden vrij bij miskramen van (melk)geiten. De ziekte is dit jaar bij ruim 2200 mensen vastgesteld, vooral in Brabant. Zes mensen met Q-koorts overleden.

Het kabinet heeft 31 onderzoeken in gang gezet naar deze bacterie. In 2008 en 2009 is 3 miljoen euro uitgegeven aan onderzoek; eenzelfde bedrag is nog beschikbaar voor meer, liefst internationaal, onderzoek.