DEN HAAG - Huisartsen beginnen deze week met het op grote schaal vaccineren van zorgpersoneel en risicogroepen tegen de Mexicaanse griep. De artsen bepalen zelf op welke dagen er wordt geprikt.

De huisartsen vaccineren alleen mensen die extra gezondheidsrisico's lopen door de griep.

Dat zijn mensen met een medisch risico als luchtweg- en longproblemen, hartziekten en suikerziekte, gezinsleden en mantelzorgers van personen die extra risico lopen, vrouwen die meer dan veertien weken zwanger zijn en 60-plussers.

Ook zorgpersoneel krijgt een prik.

Zwanger

Mensen uit de risicogroepen hebben een uitnodiging voor de vaccinatie gehad van de huisarts. Zwangere vrouwen hebben van hun verloskundige of gynaecoloog gehoord of zij gevaccineerd worden.

Mantelzorgers moeten de vaccinatie zelf aanvragen bij de huisarts. Vaccinatie is niet verplicht.

Kinderen

De Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) komen maandag met hun advies over de vaccinatie van jonge kinderen tegen de Mexicaanse griep.

De organisaties adviseren minister Ab Klink van Volksgezondheid over de kwestie. Klink heeft al aangegeven dat jonge kinderen waarschijnlijk een inenting kunnen krijgen tegen de griep.

Lees alles over Mexicaanse griep op onze bijlage