DEN HAAG - Maandag komen de Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) met hun advies over de vaccinatie van jonge kinderen tegen de Mexicaanse griep.

Klink heeft eerder al aangegeven dat jonge kinderen waarschijnlijk een inenting kunnen krijgen tegen de Mexicaanse griep.

De minister vroeg twee weken geleden om de eerdere adviezen over wie het vaccin krijgt, opnieuw te bekijken.

Het vaccin wordt op dit moment alleen gegeven aan de volgende risicogroepen: zwangere vrouwen (met uitzondering van zwangeren uit de risicogroep die in de eerste twaalf weken van hun zwangerschap zijn), 60-plussers en mensen die al jaarlijks een gewone griepprik krijgen.

Ook personeel dat werkzaam is in de zorg wordt geadviseerd de prikken te gaan halen.