MAASTRICHT - Ademtesten zijn vooral bekend van alcoholcontroles van de politie. De vraag 'wilt u even blazen?' kan wellicht binnenkort ook worden gesteld aan patiënten met longaandoeningen of chronische darmontsteking.

Maastrichtse onderzoekers zijn dicht bij zo'n blaastest, meldt het Research Magazine van de Universiteit Maastricht.

Lucht die mensen uitademen bevat duizenden vluchtige verbindingen (snel verdampende stoffen). Iemand met een chronische darmontsteking ademt andere verbindingen uit dan een gezond persoon.

Afbraakproducten

Ontstekingen in het lichaam produceren afbraakproducten die in het bloed terechtkomen. Zodra het bloed de longen passeert ademt de patiënt de vluchtige verbindingen uit.

Wanneer je de uitgeademde lucht opvangt in een zakje en vervolgens in een buisje met koolstof perst, kun je de lucht later nader onderzoeken.

Truc

''De truc is om te onderscheiden welke vluchtige verbindingen wijzen op welke ziekte'', zegt de leider van het Maastrichtse onderzoek hoogleraar genetische toxicologie Frederik-Jan van Schooten.

De groep wetenschappers vond acht componenten in de adem van astmapatiëntjes die afwijkend waren van de adem van een gezonde controlegroep.

''Met 92 procent zekerheid konden we aan de hand van die componenten de astmapatiënten onderscheiden'', aldus Van Schooten.

COPD

Voor chronische longziektes als COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) vonden Van Schooten en zijn collega's zes componenten in adem die met een zekerheid van 94 procent wijzen op de ziekte.

Ook voor darmziekten als de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa boekten de Limburgse onderzoekers succes met hun ademanalyses.

Ze vonden zes componenten die wijzen op de zogeheten inflammatoire darmziekten.

Prettiger

Volgens Van Schooten is het blazen in een zakje een stuk prettiger voor de darmpatiënten dan de huidige manier waarbij een stukje weefsel uit de darm wordt gehaald.

Hij gaat nu verder onderzoek doen onder grotere groepen long- en darmpatiënten. Als het aan Van Schooten ligt krijgt de diagnostische blaastest een commerciële toepassing.

''Het zou prachtig zijn als over pakweg vijf jaar een huisarts op het aanvraagformulier voor onderzoek in het ziekenhuis kan aanvinken dat hij een uitademingsluchtmeting wil, ter analyse van de vluchtige verbindingen.''