DEN HAAG - Minister Klink van Volksgezondheid bezuinigt met 119 miljoen euro niet onrechtmatig veel op de zorg. Zo oordeelde maandag de rechtbank in Den Haag in het kort geding dat verscheidene organisaties in de gezondheidszorg tegen de minister hadden aangespannen.

GGZ Nederland spande het kort geding aan omdat de maatregel niet voldoende zou zijn onderbouwd en de bezuiniging disproportioneel zou zijn.

De rechtbank oordeelde dat de Staat de vrijheid heeft om de kosten van de gezondheidszorg te beteugelen, omdat kostenbeheersing een publieke, in de wet verankerde taak is.

Onevenredig

De rechtbank vindt dat GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), die zich bij de zaak voegde, niet voldoende hebben aangetoond dat de bezuiniging op de tarieven met 3,5 procent onevenredig hoog is.

Minister Klink stelde dat in het GGZ-budget voor 2008 sprake was van een forse overschrijding. Beide partijen stellen dat harde cijfers daarvoor ontbreken.

Teleurgesteld

GGZ Nederland reageert erg teleurgesteld op de uitspraak. ''Wij houden staande dat de verwachting van de minister over de daadwerkelijke productie in 2008 niet juist was. GGZ Nederland heeft de bewijzen van een aantal zorgverzekeraars dat er géén overproductie heeft plaatsgevonden in 2008.''

Ook de NVvP is teleurgesteld en maakt zich in toenemende mate zorgen om de gevolgen voor de psychiatrische patiëntenzorg.

Hoger beroep

Voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland sluit een hoger beroep niet uit: ''Wij betreuren uiteraard de uitspraak van de rechter. De geestelijke gezondheidszorg is bereid om, net als alle sectoren van de samenleving, een bijdrage te leveren aan het economisch herstel van ons land en herstel van een gezond evenwicht op de rijksbegroting. Maar we zijn het helemaal niet eens met de onderbouwing van de uitspraak van de rechter.''