TILBURG - Ouderen blijken meer geheimen te hebben en minder gemakkelijk over deze geheimen te praten vergeleken met jongeren. Ook ondervinden ze meer emotionele last van hun geheimen. 

Dit blijkt uit het 'Geheimenonderzoek onder senioren' van de Universiteit van Tilburg en de website www.seniorenbarometer.nl.

Senioren met een geheim dat zij groot en emotioneel vinden, zeggen meer slaapproblemen te hebben, minder tevreden te zijn met hun sociale relaties en een algemeen lager welzijn te hebben. Eén op de tien ouderen geeft aan wakker te liggen vanwege een bepaald geheim.

Dit blijkt uit een enquête die via de internetsite www.seniorenbarometer.nl is afgenomen onder 432 personen. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking vanaf 49 jaar met een internetaansluiting.

Privacy
Ouderen houden dingen geheim vanwege privacy, jongeren vinden relaties met anderen juist de belangrijkste reden om iets geheim te houden.

Ouderen blijken meer geheimen te hebben en minder gemakkelijk over deze geheimen te praten in vergelijking met jongeren. Daarnaast blijken ze meer last te ondervinden van hun geheimen.

Het is nog onduidelijk waarom geheimen een groter negatief effect hebben bij ouderen dan bij jongeren. Mogelijk hebben zij meer of zwaardere geheimen. Verder onderzoek moet dit uitwijzen.