DEN HAAG - In ons land overlijden relatief veel mensen aan kanker. In 2006 waren het er 187 op 100.000 inwoners. Dat is iets boven het gemiddelde van de EU (175 op de 100.000).

Een en ander blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Van de West- en Noord-Europese landen overleden alleen in Denemarken naar verhouding meer mensen aan de slopende ziekte dan in Nederland. In Denemarken waren het er meer dan tweehonderd op de 100.000 inwoners.

Ook Slowakije, Polen en Tsjechië zitten in die categorie. Negatieve uitschieter is Hongarije, dat tegen de 250 aanzit.

Cyprus heeft voor kanker de laagste sterfte. Het land blijft met Finland en Portugal onder de 150 doden per 100.000 inwoners.

Hartziekten

Als het om hartziekten gaat, steekt Nederland juist gunstig af bij de andere EU-landen. In ons land overleden 54 op de 100.000 inwoners aan hartziekten.

Alleen in Spanje, Portugal en Frankrijk lag het sterftecijfer lager. In de Baltische staten Litouwen, Letland en Estland was de sterfte door hartfalen het hoogst. Ook Oost-Europese landen doen het slecht.