UTRECHT - Tegenwoordig ligt de piekleeftijd bij de meeste gevallen van kinkhoest tussen de 10 en 14 jaar, terwijl die een paar jaar geleden nog tussen de 1 en 4 jaar lag. Dit blijkt uit onderzoek binnen de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) peilstations van het Nivel.

Kinkhoest is voor ouderen geen gevaarlijke ziekte, maar zuigelingen kunnen eraan sterven. Daarom zit het vaccin sinds de jaren vijftig in de DKTP-prik.

In 2001 en 2002 waren er ondanks de vaccinatie epidemieën van kinkhoest. De bacterie Bordetella pertussis - die kinkhoest veroorzaakt - bleek sinds de jaren vijftig veranderd, maar de vaccins niet. Ze beschermden daardoor niet meer voldoende tegen de ziekte.

Sinds juli 2001 zijn de vaccinaties op 4-jarige leeftijd, en sinds 2005 álle vaccinaties, voor kinkhoest vervangen door een vernieuwd vaccin. Dat blijkt effectief, kinkhoest komt nu minder vaak voor.

Jongerenziekte
"Dat de piekleeftijd nu bij jonge tieners ligt, is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat zij niet zijn gevaccineerd met het nieuwe vaccin. Zij zijn beschermd tegen de 'oude' bacterie, maar niet tegen de kinkhoest van nu. De ziekte gaat vanzelf over, maar het hoesten kan maanden aanhouden.

Belangrijk is dat het nieuwe vaccin effectief blijkt voor de kinderen die daarmee gevaccineerd zijn", aldus Nivel-onderzoeker, huisarts en epidemioloog Gé Donker.