AMSTERDAM - Het gratis verstrekken van groente en fruit aan kinderen op scholen heeft een positief effect op de gezondheid van de kinderen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nannah Tak van de VU Amsterdam.

Kinderen uit alle onderzochte bevolkingsgroepen blijken meer groente en fruit te eten door het project, Schoolgruiten.

De kinderen en de ouders vulden voor de start van het project en één en twee jaar later vragenlijsten in.

Na één jaar eten van groenten en fruit op school waren er duidelijk positieve resultaten te zien: de kinderen aten meer groente en fruit en ook aten ze minder vaak een ongezonde snack als tussendoortje.

Ook na twee jaar bleken de deelnemers nog steeds meer fruit te eten dan de controlegroep.