UTRECHT - De levensverwachting van COPD-patiënten is eenvoudig te voorspellen.

Een arts hoeft grofweg slechts drie zaken te weten om te weten hoe erg het gesteld is met een COPD-patiënt. Een index - bestaand uit longfunctie, kortademigheid en leeftijd - kan adequaat de kans op overlijden binnen drie jaar schatten.

Epidemioloog prof. dr. Karel Moons van het UMC Utrecht beschrijft deze resultaten samen met collega's van het AMC Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis Maastricht in The Lancet.

Index

Via een vergelijking van 342 Spaanse en 232 Zwitserse COPD-patiënten bepaalde een internationaal team van artsen en epidemiologen welke factoren de kans op sterven over drie jaar voorspellen. De onderzoekers brachten een bestaande index terug tot een checklist van slechts drie items, de zogenoemde ADO-index (Age, Dyspnoea, and airflow Obstruction).

Moons: "We hopen dat de eenvoud van de ADO-index ervoor zorgt dat niet alleen specialisten maar ook huisartsen de regel zullen gaan gebruiken om de prognose van COPD-patiënten te voorspellen. Zowel voor artsen als patiënten is het erg belangrijk om te weten wat het waarschijnlijke beloop van de ziekte zal zijn."

COPD

COPD is een chronische belemmering van de luchtwegen en wereldwijd een belangrijke sterfteoorzaak. Roken is een van de grootste veroorzakers van COPD, maar luchtverontreiniging draagt ook sterk bij. Patiënten kampen vaker met chronische bronchitis en longemfyseem. Op lange termijn kan de ziekte dodelijk zijn. In Nederland lijden ruim 300.000 mensen aan de ziekte.