AMSTERDAM - De informatie die de overheid verspreidt over de Mexicaanse griep is onsamenhangend en brengt de burger in verwarring.

Crisisexperts verwijten minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) een gebrek aan regie, schrijft het Nederlands Dagblad woensdag.

Het lukt Klink en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet goed om een 'helder en compact verhaal' te vertellen, stelt bestuurskundige Uri Rosenthal, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Boodschap

Mensen weten niet goed waar zij aan toe zijn omdat de boodschap niet telkens door dezelfde persoon wordt gebracht, en deze boodschap steeds iets verandert, vindt Rosenthal.

"Als je eerst stelt 'het is ernstig', vervolgens 'het valt wel mee' en daarna opnieuw dat het wel ernstig is, dan geloven mensen je niet meer."

Vertaalslag

Klink weet ook de vertaalslag naar de gewone burger niet te maken, meent crisisexpert Ralph Kroeniger.

De overheid had volgens Kroeniger naar Brits voorbeeld de informatie één-op-één moeten overdragen via posters, televisiespots en stickers, zo schrijft het Nederlands Dagblad.

Burger

Het RIVM zegt dat de burger zelf ook debet is aan de verwarring omdat de informatie van deskundigen soms verkeerd geïnterpreteerd wordt.

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het logisch dat, doordat er steeds nieuwe inzichten komen, de informatie ook verandert.

Zinloos

Het sturen van een folder met informatie naar alle huishoudens, dat de overheid gaat doen, is zinloos, stelt arts en hoogleraar publiekscommunicatie Frans Meijman woensdag in nrc.next.

Hij vindt dat de overheid veel eerder de bevolking bij de discussie over de griep had moeten betrekken, bijvoorbeeld in publieksdebatten. Dit zou het draagvlak onder de bevolking vergroten.

"Nu zie je dat politici beslissingen nemen op basis van adviezen van deskundigen. Omdat dat over het hoofd van de bevolking heengaat, bestaat er twijfel over de gemaakte keuzes", aldus Meijman in de krant.

Lees alles over de Mexicaanse griep op onze bijlage