ROTTERDAM - Via internet kun je je DNA laten testen door commerciële bedrijven. Maar op dit moment zijn deze testen nog niet betrouwbaar en kunnen zij niet voorspellen of je bepaalde ziekten wel of juist niet krijgt.

Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum concludeerden dit nadat zij zelf verschillende DNA-testen hadden gedaan. Ze deden een diabetesvoorspelling voor een grote groep mensen op basis van één gen.

Vervolgens voegden ze aan de test 17 andere, later ontdekte genen toe. Hierdoor veranderde bij een derde van de deelnemers de uitkomst. Voor sommige mensen betekende dit dat ze eerst minder dan gemiddeld kans hadden op diabetes type 2 en in de vervolgtesten juist meer dan gemiddeld. 

De onderzoekers vinden de tests daarom nietszeggend. Zij menen dat veel genen nog niet ontdekt zijn en van die genen die wel bekend zijn, is niet duidelijk hoe groot de invloed op de gezondheid is. Het onderzoek verschijnt in het wetenschappelijke tijdschrift Genetics in Medicine.

DNA-scan
De commerciële bedrijven werken veelal met een speekselkweekje. Dit stuur je op via de post en dat wordt getest op honderdduizenden DNA-variaties. Hiermee wordt je risico voorspeld op ziektes als kanker, huidziekten, darmziekten, oogkwalen en diabetes. Zo'n test kost al gauw honderden tot duizenden euro's.