AMSTERDAM - Bejaarde vrouwen hebben twee keer zo vaak een hulpmiddel bij het lopen nodig als mannen. Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de vrouwen boven de 65 jaar had vorig jaar een kwart een stok, kruk, looprek of rollator. Verder beschikte zeven procent over een rolstoel of scootmobiel.

Bejaarde mannen hadden juist vaker een gehoorapparaat of een apparaat voor geluidsversterking nodig. Bijna een vijfde beschikte over zo'n hulpmiddel, tegenover zestien procent van de vrouwen. Nagenoeg alle 65-plussers hebben een bril, stelt het CBS.

Horen

Het percentage Nederlanders dat hulp nodig heeft bij het bewegen of horen is overigens sinds 2005 stabiel. Vorig jaar gebruikte vijf procent een stok, looprek of rolstoel en drie procent had hulp nodig voor ogen en oren.

Het absolute aantal nam overigens wel toe, wat wordt veroorzaakt door de vergrijzing. Vorig jaar liepen 530 duizend mensen met een stok of looprek tegenover 520 duizend in 2005 en 380 duizend in 2001. Van deze 530 duizend was driekwart de leeftijd van 65 al gepasseerd.

Brildragers

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal brildragers in Nederland sinds 2001 stabiel is. Vorig jaar hadden zes op de tien Nederlanders van 4 jaar en ouder een bril of een ander hulpmiddel bij het zien of lezen. Dat aantal is sinds 2001 nagenoeg gelijk.