MAASTRICHT - Jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis (ass) verwerken visuele informatie in hun hersenen langzamer dan gewone kinderen. Bovendien 'zien' de hersenen vooral details in plaats van een compleet beeld.

Dat is gebleken uit onderzoek van ontwikkelingspsycholoog Petra Vlamings van de Universiteit Maastricht. Het feit dat kinderen met ass als het ware langzamer zien, is volgens Vlamings ook een verklaring voor de vaak vreemde reacties van kleine autisten.

''Hun zintuigelijke prikkeling is niet in orde en daardoor kunnen ze heftig reageren. Ik ken een ouder die een bepaald T-shirt niet meer draagt omdat haar kind overgeprikkeld raakte door het patroon'', zegt Vlamings in het magazine van de Maastrichtse universiteit.

Prikkels

Het was al bekend dat volwassenen die lijden aan autisme, het syndroom van Asperger of PDD-NOS, moeite hebben met het verwerken van prikkels. Vlamings onderzocht als eerste een groep drie- en vierjarigen, die in Nijmegen en Utrecht behandeld worden voor ass.

Door de kinderen een muts met elektroden op te zetten, kon Vlamings zien hoe het peuterbrein visuele informatie verwerkte. Dat bleek extreem heftig, maar tegelijkertijd trager dan gewoon te zijn.

Behandeling

De behandeling van kleine kinderen met ass zal zeker aangepast worden nu deze feiten bekend zijn, verwacht Vlamings.

Zij doet nader onderzoek naar de reden dat het peuterbrein al zo buitensporig reageert. Ook wil zij andere delen van de hersenen van jonge autisten onderzoeken.