PERTH - Een gezonde groei in de baarmoeder, helpt kinderen beter te presteren op school, zowel op het gebied van taal als rekenen. Dat beweren Australische onderzoekers naar aanleiding van onderzoek naar 55.000 kinderen.

Het was voor het eerst dat er een relatie werd gelegd tussen schoolprestaties en de ontwikkeling van foetussen. Wanneer moeders gezonder leven, dus niet roken of drinken tijdens de zwangerschap, zouden hun kinderen ook beter meekomen op school. Met name in achterstandsgebieden ontbreekt het echter vaak aan voldoende voorlichting voor zwangere vrouwen.

Onderwijs
Dit verklaart volgens de onderzoekers waarom er een verschil blijft in schoolprestaties tussen kinderen uit 'goede' wijken en 'slechte' wijken.

Ook vinden ze dat scholen die in achterstandswijken staan, minder kritiek zouden moeten krijgen op het niveau van hun onderwijs. Veel van hun leerlingen beginnen blijkbaar al met een achterstand.

Overigens vinden de onderzoekers niet dat iedereen die een moeizame zwangerschap had, zich nu direct zorgen hoeft te maken. Het onderzoek gaat over een algemene tendens. Betrokken en actieve ouders kunnen veel doen om de ontwikkeling van hun kind te beïnvloeden.