DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil een project preventie meisjesbesnijdenis invoeren. Met voorlichting zijn de afgelopen jaren 2500 meisjes bereikt.

Dat heeft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks; welzijn, volksgezondheid en emancipatie) aan de gemeenteraad geschreven.

Volgens Van Alphen is de aanpak om meisjesbesnijdenis via voorlichting en niet met straffen te voorkomen een succes. Sinds eind 2006 loopt in een aantal grote steden een soortgelijke proef.

Het project richt zich op meisjes uit Soedan, Somalië, Ethiopië, Ghana, Nigeria en Siërra Leone. Dat zijn in Den Haag de zes grootste doelgroepen uit risicolanden.

Huisbezoeken

Er is voorlichting gegeven aan de doelgroep en aan medewerkers van de jeugdzorg, justitie, gynaecologen en huisartsen. Dat ging via huisbezoeken en voorlichtingsbijeenkomsten.

Het ministerie van VWS bekijkt dit najaar of er ook in 2010 geld voor het project beschikbaar is. Als dat niet het geval is, zal Den Haag zelf bijdragen aan de kosten. Er lopen ook proeven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Tilburg.