UTRECHT - Een cursus voor nierpatiënten helpt hen het leven meer in eigen hand te nemen. Nierpatiënten die positiever tegen hun ziekte aankijken en zich minder betutteld voelen, ervaren meer grip op hun leven en hebben vaker werk.

Nierpatiënten werken minder vaak en zijn ook op andere terreinen minder actief dan gezonde mensen. Dialyse blijkt voor veel patiënten lastig te combineren met werk en andere activiteiten. Slechts een kwart heeft een betaalde baan. Vaak verliezen patiënten hun werk al in de fase voorafgaand aan dialyse.

Met subsidie van Nierstichting Nederland en Stichting Instituut Gak deed het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg) samen met het Hans Mak Instituut onderzoek naar factoren die werk en dagelijks leven van mensen met nierziekte belemmeren.

Cursus 'Sterk door werk'

Vervolgens ontwikkelden de onderzoekers de cursus 'Sterk door werk' om nierpatiënten te helpen de ziekte in te passen in hun dagelijks leven.

De cursus wordt gegeven aan groepen patiënten die worden voorbereid op dialyse of al dialyseren en hun eventuele partners, als aanvulling op bestaande begeleiding, zoals patiëntenvoorlichting en beweegprogramma's.

De cursus is erop gericht de opvattingen over de nierziekte en de behandeling positief te beïnvloeden en voorziet ook in een praktisch stappenplan om – ondanks de beperkingen door de ziekte – aan het werk te blijven en andere activiteiten te blijven doen. 

De cursus wordt vanaf komend najaar aangeboden in dialysecentra. Het Nivel zal de resultaten evalueren.