AMSTERDAM - Zorg op afstand aan ouderen en chronisch zieken komt maar moeizaam van de grond.

Het aantal mensen dat er gebruik van maakt is de afgelopen twee jaar blijven steken rond de duizend, mede door moeizame financiering.

Wel zijn er meer nieuwe technieken toegepast. Dat blijkt uit een onderzoek van het instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel in opdracht van belangenorganisatie voor zorgondernemers Actiz.

Verzorgers van chronisch zieken kunnen met een klein apparaatje, een zogenoemde 'health buddy', de gezondheid van hun patiënten in de gaten houden.

Videoverbinding

Ook is het mogelijk om met een videoverbinding direct contact te krijgen met een hulpverlener. Hierdoor kunnen ouderen en chronisch zieken langer zelfstandig thuis wonen.

Geldgebrek is een belangrijk obstakel bij het bieden van zorg op afstand, stellen de onderzoekers. De techniek zou lastiger en duurder zijn dan verwacht.

Financiering

Het Novel vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over financiering van nieuwe technieken en dat die technieken beter op elkaar moeten aansluiten.

Vorige maand publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport waaruit ook bleek dat nieuwe technieken in de zorg onvoldoende worden benut.

Volgens de kamer zijn er te weinig prikkels voor zorgaanbieders om te innoveren en zijn zij onbekend met de laatste snufjes. De Nederlandse Zorgautoriteit moet meer doen om moderne technieken toegankelijker te maken.